Design & CMS by Webatvantage

Disclaimer


De gegevens op deze site worden naar best vermogen samengesteld en worden regelmatig bijgewerkt.
De vermelde prijzen en specificaties zijn vatbaar voor wijzigingen.
Ze zijn geldig voor producten in voorraad en op de dag van de publicatie op de website.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade
die voortvloeit uit het gebruik van deze site.

Deze site bevat links naar pagina's buiten hoebeke.be waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden m.b.t. beschikbaarheid of inhoud.

Copyright

Deze site is auteursrechtelijk beschermd.
Geen enkel onderdeel (file, broncode, afbeelding, tekst, lay-out, pagina e.a.) van deze site
mag onder welke vorm dan ook (al dan niet bewerkt) gereproduceerd worden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site.
De vermelde merken zijn eigendom van de respectievelijke merkrechtenhouders.